Nyheter

 • Ottershagen gardsbarnehage inviterer til fagdag 22. november

  I barnehagen ønsker vi å legge til rette for at barna skal utvikle de beste sidene av seg sjøl i årene mellom spebarn og skolebarn. Både hjernen og kroppen går gjennom en rivende utvikling i disse årene Trygghet og tilknytning til oss voksne, muligheter til å utforske verden rundt seg er vesentlig for barnas utvikling. Fagmiljøene snakker om toleransevindu, motorikk, sansemotorikk, traumebevisst omsorg. Sett av en dag for lære mer om dette!

  28.10.2019 17.18
 • NNG-konferansen 2020

  NNG-konferansen 2020 blir i Sarpsborg-området, og datoene er satt til 7. og 8. mai. Sett av i kalenderen og bli med på årets beste konferanse for barnehager som er opptatt av å bruke natur og gård til pedagogisk aktivitet. Tronvik gårdsbarnehage og Barnehagen Andersrød er med i arrangementskomiteen.

  21.05.2019 10.26
 • Ledig stilling i Åsleia Gårdsbarnehage, Eidsvoll

  Åsleia Gårdsbarnehage i Eidsvoll har fra 1.januar 2020 ledig 100 % stilling som pedagogisk leder (60 % fast og 40 % vikariat, fram til 31.12.20 med mulighet for forlengelse).

  19.02.2019 14.27
 • ECO FARM KINDERGARTENS – EFK

  Haugland gardsbarnehage på Jæren deltar i et Erasmus+ prosjekt som heter Eco Farm Kindergarten. Vi er 7 prosjektland: Tyrkia, Romania, Estland, Litauen, Italia, Portugal og Norge.

  11.02.2019 16.37
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...