Tre ledige stillinger i Bukkspranget gårds- og barnehage

Drives du av god pedagogisk ledelse, mestring, læring og utvikling? Har du lyst og energi til å skape trivsel og utvikling for barnehagebarn? Bukkspranget gårds- og naturbarnehage er en liten nisje barnehage, med 30 heltidsplasser. Vi bruker gården, dyrene og naturen i vårt pedagogiske arbeid. I Bukkspranget gårds- og naturbarnehage ønsker vi at barna skal lære hvor maten kommer fra og hvordan den produseres.

Gjennom aktiviteter knyttet opp mot dette jobber vi for at barna skal oppleve mestring og utvikle tro på seg selv, slik at de kan gå ut i verden som selvstendige personer, ta vare på seg selv, dem og det rundt seg.

Vi søker etter:

-        1 års vikariat som pedagogisk leder for vår småbarnsavdeling i 100% stilling, fra våren 2019.

-        Fast 100% stilling som assistent, fra 01.mai 2019.

-       1 års vikariat som pedagog i 40% stilling, fra 01.august 2019.

Søknadsfrist: 20.februar 2019. Søknader sendes på e-post til: leder@bukkspranget.no

Arbeidsoppgaver:

 

-        Ansvar for barns trivsel og utvikling

-        Ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering.

-       Ansvar for å ivareta et positivt, inkluderende arbeidsmiljø og en dra-kultur på arbeidsplassen.

 

Kvalifikasjoner:

 

Pedagogisk leder: Godkjent utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende barnefaglig, pedagogisk utdannelse etter barnehagelovens §18. Fordel om du har ledererfaring.

 

Pedagog: Godkjent utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende barnefaglig, pedagogisk utdannelse etter barnehagelovens §18.

 

Assistent: Det er en fordel om du er barnefaglig utdannet, men ikke et krav.

For alle søkere:

-        Inneha fysisk og psykisk helse som er overensstemmende for arbeidet med barn.

-        Fordel om du er vant til arbeide med gårdsarbeid og gårdsdyr som ku, hest, sau, gris.

-        Fordel om du er erfaren med å gjøre aktiviteter ute sammen med barn.

-        Personlig egenskaper vektlegges.

 

Personlige egenskaper:

 

-        Er strukturert og har gjennomføringsevne

-        Har gode sosiale- og kommunikasjonsferdigheter

-        Evner å organisere/skape gode rammer for aktiviteter/samspill med barn.

-        Er sensitiv for barns uttrykk og behov.

-        Evner å gi barn en individuell tilpasset respons.

 

Vi tilbyr:

-        Konkurransedyktige betingelser, gjennom at vi er PBL medlem og IA bedrift.

-        Et bra arbeidsmiljø, med høy kompetanse og et sterkt engasjement for faglig utvikling.