Ottershagen gardsbarnehage inviterer til fagdag 22. november

I barnehagen ønsker vi å legge til rette for at barna skal utvikle de beste sidene av seg sjøl i årene mellom spebarn og skolebarn. Både hjernen og kroppen går gjennom en rivende utvikling i disse årene Trygghet og tilknytning til oss voksne, muligheter til å utforske verden rundt seg er vesentlig for barnas utvikling. Fagmiljøene snakker om toleransevindu, motorikk, sansemotorikk, traumebevisst omsorg. Sett av en dag for lære mer om dette!

8.45-09.00 Ankomst, kaffe

09.00-09.50 Innføring i tankene rundt traumebasert omsorg ved Anne Stine Bakmann

10.00- 14.00 Kroppen og sansenes betydning for trivsel, læring og utvikling. Lek. Eksempler på hvordan man kan drive motorisk stimulering, sansemotorisk stimulering i barnehagen ved Anne Berg

12.00-12.30 Lunsj

14.-00-15.00 Oppsummering og avrunding, hvordan knytter vi det vi har lært sammen med traumebasert omsorg, kan (sanse)motorikken brukes til å utvide barnas toleransevindu/ få dem inn i toleransevinduet sitt?
Pris inkl varm lunsj: 900 kr per person. Fagdagen er på Stalltrevet – et lokale i låven på Ottershagen gård, 2450 Rena. Spørsmål: ring Elisabeth Gjems på 97976033 eller Laila Ergan Iuell på 90014635
Påmeldingsfrist 11. november 2019 til elisabeth@ottershagen.no

Invitasjon fagdag 221119