Verveaksjon 2017

Vi er nå 61 medlemmer i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager. Vi har et mye større potensiale, og vi får mange flere om vi går sammen om en verveaksjon. Om hvert medlem verver bare en barnehage er vi brått dobbelt så mange! En større medlemsbase sikrer nettverkets økonomi og gjennomslagskraft. Årsmøtet vedtok en ambisjon om 100 medlemmer, og det er helt innenfor rekkevidde. Jo flere vi er, jo mer kan vi lære av hverandre og jo mer får vi ut av medlemskapet vårt alle sammen.

Gode argumenter for å verve medlemmer i NNG:

God medlemspris på konferansen vi arrangerer hvert år. Bare ved å ha med et par deltakere på konferansen kan man spare inn nesten hele kontingentenJ.

Tilgang til medlemssidene på www.naturoggardsbarnehager.no – som stadig bygges opp med gode ideer og forskning.

Nettverket har en åpen facebookside, og en egen lukket medlemsgruppe på facebook.

Mulighet til gratis stillingsannonser på nettsida og facebook.

Oversikt og mulighet til kontakt og nettverk med andre barnehager i ditt nærområde – med samme interesser.

Nettverkets valgte styrerepresentanter jobber for at vi som bruker gården og naturen som pedagogisk arena skal ha en stemme i debatten rundt barnehager i Norge.

Tilgang til våre samarbeidspartneres rabatter og tilbud. Vi vil ta inn noen passende samarbeidspartnere. Foreløpig Milas, Bille og Felleskjøpet.

 

Gå gjennom de barnehagene i ditt område du vet bruker naturen som pedagogisk arena, og ta en telefon og spør om de vil bli medlem. Henvis gjerne til nettsida og facebooksida vår.

Innmelding:

Dersom de sier ja, så send opplysninger om navn på barnehage, navn på kontaktperson, epostadresse, postadresse, mobiltelefonnummer, og fakturaadresse, samt eventuelt link til barnehagens nettside til post@naturoggardsbarnehage.no. Da får de en epost fra oss.

VERVEPREMIE!

Det vil bli trukket ut vervepremier for de som innen 1. oktober verver 2 medlemmer, 5 medlemmer og 10 medlemmer. Premiene kommer det nærmere informasjon om. Lykke tilJ.