NNG-konferansen 2020 - detaljert program

Vi har fått tak i veldig gode foredragsholdere til årets NNG-konferanse. Her kan du lese mer om programmet og hva du kan få ved å bli med på NNG-konferansen 7.-8. mai 2020.

Dato: 7.-8. mai 2020.

Sted: Sarpsborg Quality Hotell

Påmelding:

https://pbl.pameldingssystem.no/naturoggardsbarnehagekonferanse-2020

Pris: 2000,- pr deltaker fra medlemsbarnehager.
2600,- for ikke-medlemmer. Se mer her om priser og hotellbestilling.

Torsdag 7. mai:

09.00  Registrering og kaffe

10.00  Avgang med buss til barnehagene

          Tronvik gårdsbarnehage
          Trollskogen Naturbarnehage
          Barnehagen Andersrød 

Lunsj:  Medbrakt lunsjpakke fra hotellet spises i en av barnehagene.

På det siste barnehagebesøket serveres enkel ettermiddagsmat

16.00  Tilbake på hotellet

17.00   Årsmøte i NNG for medlemsbarnehagene

20.00   Middag og sosialt samvær

Fredag 8. mai

09.00  Åpning konferansedag

09.15  Bevegelse og helse, hvordan motivere barn og kolleger til aktivitet?
  Steffen Tangen, høgskolelektor ved Høgskolen i   Østfold

10.15  Sunn mat og sunne barn…men hvordan gjør vi det?   Charlotte Mohn Gaustad, kokk, forfatter og   programleder

11.15  Barna trenger naturen!
  Tor Egil Bagøien – naturentusiast og brennende   opptatt av å lære barnehageansatte å bruke   naturen.

12.00   Lunsj

13.00  Hvordan være tro mot konseptet?
  Elin Storsveen og Ole –Morten Svenkerud fra Flekkenga gårdsbarnehage i Hamar.

14.30  Avslutning

Mer om foredragsholderne:

Steffen Tangen – Bevegelse og helse, hvordan motivere barn og kolleger til aktivitet?
Steffen Tangen jobber som høyskolelektor på Høyskolen i Østfold og var i 2019 i finalen om årets inspirator i PBL. En mann som brenner for friluftsliv, kroppsøving og hvordan naturen kan brukes til helse og bevegelse. Her får vi et foredrag hvor vi skal lære om hvordan kan vi motivere barna og kollegaer til å bruke kroppen mer aktivt. Hva er det egentlig å være aktiv?

 

Charlotte Mohn Gaustad – Sunn mat og sunne barn…men hvordan får vi det til? Charlotte er kokk, forfatter og programleder, og brenner for å spre kunnskap om god norsk tradisjonsrik matlaging. Hun er spesielt opptatt av å hjelpe barnehager til å få til matordninger som fungerer i hverdagen.  Kunnskapen hun lærer barnehager klarer de å implementere. Hverdagen rundt mat blir enklere, bedre økonomisk og et jevnt over mye sunnere tilbud for barna. 

Tor Egil Bagøien – Barna trenger naturen!

Er barns hverdag i ferd med å bli et organisert vanvidd som styres av voksne fra de står opp til de legger seg? Foredraget handler om barns behov for natur, barns hverdag og alle mulighetene vi har som ansatte i barnehager som bruker naturen som pedagogisk arena. Tor Egil brenner for at barnehager og skoler skal bli bedre på å ta barn med ut i naturen. Han leverer gjennom sitt firma praktiske kurs og etterutdanninger og er en skikkelig energibunt.

 

Flekkenga gårdsbarnehage - Elin Storsveen og Ole-Morten SvenkerudGårdsbarnehage, hvordan være tro mot konseptet? Ole Morten er eier av Flekkenga natur- og gårdsbarnehage, sammen seg har han med seg styrer Elin. Sammen skal de si hvordan de har lykkes med å drive en gårdsbarnehage. Hvordan de har fokus og er tro på konseptet. Flekkenga har blant annet laget barne tv som sendes på tv2 som heter Barnehageliv. Dette blir et spennende foredrag. Dette blir et spennende foredrag der vi vil få gode refleksjoner om hvorfor man må jobbe trofast mot målene man setter, og at det er de ansatte det kommer an på.