Hva er en Naturbarnehage?

I det siste har vi opplevd at det har vært mye fokus på at naturen gir barn mangfoldige muligheter for mestring og utfordringer, i tillegg til at det å være ute gir sunnere barn. Vi har også lagt merke til at natur- og friluftsbarnehager har blitt mer og mer populært i Norge. Vi vet at det ikke er noen spesielle krav til å kalle seg friluftslivs- eller naturbarnehage. Vi vil finne ut hva som er forskjellen på barnehager som kaller seg ute-, natur-, gårds- eller friluftsbarnehage kontra tradisjonelle barnehager.

3 studenter fra Høyskolen på Vestlandet er igang med en spennende bachelor oppgave og behøver hjelp. Vi håper derfor at dere kan ta dere tid til å svare på spørsmålene som ligger her. Undersøkelsen er åpen frem til søndag 26. februar.

Vi skal også tai bruk artikler, bøker og tidligere bachelor/masteroppgaver for å sammenligne hva de sier med resultater fra spørreundersøkelsen. Hvis vi har tid og vi ser nyttenvurderer vi også å gå ut i en eller to barnehager og ha intervju med pedagogiske ledere.